Uzmanlık Alanları
 
       Verdiğimiz hizmetlere kattığımız değerler aşağıdaki şekilde özetlenebilir.
Uzmanlık

        Çevirmenlerimizi titizlikle seçerken belirli bir alanda uzman olanlara öncelik vermekteyiz. Bu nedenle çevirmenlerimiz genel belge çevirmenlerinin yanı sıra daha özel bilgi, spesifik terminoloji, özel teknik ve endüstriyel beceri gerektiren alanlarda uzmanlaşmış kişilerden oluşmaktadır.

       
Uzman çevirmenler de kendi aralarında kategori ve yan dallara ayrılarak, ilgili çeviri projesine göre hızlı bir şekilde bir çeviri proje grubu oluşturabilmekteyiz.

Finansal Çeviriler


       
Dilta Dil Hizmetleri Ltd. Şti. 1980’lerin sonundan beri Türkiye'nin önde gelen finans kuruluşlarına çeviri hizmeti vermektedir. Finans, bankacılık, borsacılık, sigorta gibi alanlardaki uzman çevirmenlerimiz, proje koordinatörlerimiz ve editörlerimizle size anahtar teslimi hizmet sunmaktayız.

       
Finansal alanda yaptığımız çevirilere bilânço, kar/zarar tabloları, güncel finans haberleri, kurumsal finans raporları, fizibilite raporları, sigortacılık, sigorta evrakları, borsa raporları, vb. örnek olarak gösterilebilir.

<<<Başa Dön
Hukuk Çevirileri


       
Dilta Dil Hizmetleri Ltd. Şti. kurulduğundan bu yana Türkiye'nin önde gelen hukuk firmalarına hizmet vermektedir. Hukuk alanındaki uzman çevirmenlerimiz, proje koordinatörlerimiz ve editörlerimizle size anahtar teslimi hizmet sunmaktayız.

       
Hukuk alanındaki çevirdiğimiz belgeler arasında vekâletnameler, mahkeme kararları, bilirkişi raporları, sözleşmeler, kanun ve kararnameler, sirkülerler, vb. çok çeşitli metinler bulunmaktadır.

<<<Başa Dön
Ticari Çeviriler


       Dilta Dil Hizmetleri Ltd. Şti. kurulduğundan bu yana Türkiye'nin birçok şirketinin yurtdışı iletişimini kesintisiz ve kusursuz bir şekilde gerçekleştirmekte ve yine söz konusu şirketlerin her türlü lojistik belgelerini ilgili dile çevirerek gerekli onayları yaptırmaktadır. Ticari alandaki uzman çevirmenlerimiz, proje koordinatörlerimiz ve editörlerimizle size anahtar teslimi hizmet sunmaktayız.

       
Bu alandaki çeviriler: ticari yazışmalar, ticari belgeler (faturalar, konşimento, çeki listesi, ATR–1 vb.), gümrük belgeleri, akreditif metinleri, sözleşmeler vb.

<<<Başa Dön
Kalite Güvence Çevirileri


       
Dilta Dil Hizmetleri Ltd. Şti. geniş deneyim ve birikimi ve kalite güvence alanındaki uzman çevirmenleriyle birçok şirketin kalite güvence belgelerine katkıda bulunmuş, belgelerini uluslararası denetim firmalarının denetimine hazır hale getirmiştir. Çevirisini yaptığımız kalite güvence belgeleri arasında kalite güvence raporları/belgeleri, uygunsuzluk raporları, kalite el kitapları, vb. dokümanlar bulunmaktadır.

<<<Başa Dön

Teknik Çeviri


       
Dilta Dil Hizmetleri Ltd. Şti. kurulduğundan bu yana teknik çeviri alanındaki yetkinliğini sürekli yenilenerek sürdürmektedir. Alanlarında uzman proje koordinatörü, çevirmen ve editör kadromuz ile geniş hacimli projeler tamamladık ve yenilerini sürdürüyoruz. Teknik projelerde özellikle müşterilerle ortaklaşa oluşturduğumuz terminoloji ve veri tabanları çevirilerin daha doğru ve tutarlı, çeviri döngümüzün ise daha kaliteli olmasını sağlamaktadır. Çeviri hizmeti sunduğumuz teknik alanlar arasında

       
Her türlü makine, inşaat, petrol, madencilik, enerji, elektrik, mühendislik, otomotiv, telekomünikasyon, IT, kimyasal ürünler ve ilgili belgeler vb. yine tren ve diğer raylı sistem araçlarıyla ilgili teknik şartnameler, belgeler yer almaktadır.

Sayfa düzeni:


       
Teknik çeviriler genellikle karmaşık çizim ve resimler içermektedir. Grafik departmanımız en karmaşık sayfa yapılarını rahatlıkla orijinaliyle aynı formatta baskıya hazır hale getirmektedir. Ayrıca müşteri talepleri doğrultusunda çevirileri her türlü grafik, dosya formatında teslim edebilmekteyiz.

<<<Başa Dön
Mühendislik Çevirileri


       
Dilta Dil Hizmetleri Ltd. Şti. kurulduğundan bu yana Türkiye’nin önde gelen birçok şirketinin mühendislik alanındaki çevirilerini başarıyla gerçekleştirmiştir. Alanlarında uzman proje koordinatörü, çevirmen ve editör kadromuz ile geniş hacimli projeler tamamladık ve yenilerini sürdürüyoruz. Teknik projelerde özellikle müşterilerle ortaklaşa oluşturduğumuz terminoloji ve veri tabanları çevirilerin daha doğru ve tutarlı, çeviri döngümüzün ise daha kaliteli olmasını sağlamaktadır; buna bağlı olarak mühendislik alanındaki müşteri portföyümüz istikrarlı bir şekilde büyümektedir.

       
Talaşlı imalat, makine kullanım kılavuzları, tamir kılavuzları vb. her türlü makine mühendisliği ile ilgili belge

Sayfa düzeni:


       
Mühendislik çevirileri genellikle karmaşık çizim ve resimler içermektedir. Grafik departmanımız en karmaşık sayfa yapılarını rahatlıkla orijinaliyle aynı formatta baskıya hazır hale getirmektedir. Ayrıca müşteri talepleri doğrultusunda çevirileri her türlü grafik, dosya formatında teslim edebilmekteyiz.

<<<Başa Dön
Yerelleştirme (Lokalizasyon)


       
Dilta Dil Hizmetleri Ltd. Şti. ürünlerinizin değişik pazarlar için çok dilli çevirileri ve belirli bir ülke, bölge ve gruba kültürel olarak uyarlanmasını da gerçekleştirmektedir. Hedef kültüre doğru uyarlama için kapsamlı bir çalışma gerektiğinden bu işlem basit bir çeviri işlemi olarak görülmemelidir.

       
Yerelleştirmede genel olarak daha çok yazılım, bilgisayar oyunları ve web sitelerinin çevirilerini gerçekleştirmekteyiz. Bu tarz metinlerin çevirisinde kültür uyarlaması gerekli bir işlemdir. Ölçü birimleri, söylem tarzı, yazım kuralları gibi ülkeden ülkeye değişiklik gerektiren konulara gereken hassasiyet gösterilerek, çevrilen metnin kullanılacağı ülkede nitelikli ve kolay anlaşılır olmasını sağlıyoruz.

<<<Başa Dön

Otomotiv


       
Dilta Dil Hizmetleri Ltd. Şti. uzun yılların deneyimi ve konusunda uzman çevirmenleriyle otomotiv sektörünün ihtiyacı olan otomotiv kullanım kılavuzları, yedek parça ve aksesuarlarıyla ilgili belgeler, tamir kılavuzları vb. belgeler için müşterilerimizin çeviriden, dizgiye ve basıma kadar tüm ihtiyaçlarını başarıyla karşılamaktadır.

       
Otomotiv çevirilerinde önemli olan terminoloji, veri tabanı, sayfa düzeni, baskıya hazır hale getirme gibi işlemleri uzman proje koordinatörlerimiz projenin başından sonuna kadar müşterimiz adına takip edip neticelendirmektedirler.
Belge Çevirileri


       
Her türlü diploma, sertifika, vukuatlı nüfus cüzdanı, fatura, konşimento, menşei şahadetnamesi, poliçe, senet, vb.

<<<Başa Dön
IT Çevirileri


       Dilta Dil Hizmetleri Ltd. Şti. bilgi teknolojileri alanındaki uzun yıllara dayanan deneyimi ile editör ve profesyonel proje koordinatörlerinden oluşan uzman kadrosuyla her türlü bilgi teknolojileri alanındaki çevirilerde de hizmetinizdedir. Uzman kadromuzla gerçekleştirilen çevirilerimiz çok katmanlı çeviri döngümüz ile kusursuz bir şekilde müşterilerimizin hizmetine sunulmaktadır.

       IT çeviri hizmetlerimiz arasında bilgisayar donanım ve yazılım ürünlerinin kullanım klavuzları, yazılımların yerelleştirilmesi vb alanlar bulunmaktadır.

<<<Başa Dön
Tıbbi çeviriler


       
Dilta Dil Hizmetleri Ltd. Şti. tıbbi (medikal) çevirilerde yılların getirdiği deneyim ve tıp mensubu çevirmen, editör ve profesyonel proje koordinatörlerinden oluşan uzman kadrosuyla her türlü tıbbi (medikal) çevirilerde hizmetinizdedir. Uzman kadromuzla gerçekleştirilen çevirilerimiz çok katmanlı çeviri döngümüz ile kusursuz bir şekilde müşterilerimizin hizmetine sunulmaktadır.

       
Tıbbi çeviri hizmetlerimiz arasında farmasötik, ilaç ruhsat başvuru dosyalarının hazırlanması ve çevirileri, ilaç prospektüsleri, hasta raporları, klinik deney raporları, biyokimya, biyomedikal mühendisliği, medikal cihazlar vb. bulunmaktadır.

KALİTE AYRINTIDA GİZLİDİR!


<<<Başa Dön
Patent Çevirileri


       
Dilta Dil Hizmetleri Ltd. Şti. bilgi birikimi, deneyimli kadrosu, uzman çevirmen ve editörleriyle titiz çalışma gerektiren patent dosyalarının çevirileri konusunda da Türkiye’nin en önde gelen patent firmalarına yıllardır verdiği hizmetlerle kendini kanıtlamıştır.

      Patent başvuru dosyaları gerekli formatta çevrilerek müşterilerin hizmetine sunulmaktadır.

<<<Başa Dön
Web Metinleri

       
Web metinlerinin çevirisi gerek verilmek istenen iletinin doğru ve akıcı ifadesi gerekse hedef kitleye doğru hitap edebilme açısından ayrı bir önem taşımaktadır. Bu nedenle Dilta Dil Hizmetleri Ltd. Şti. şirketlerin tanıtımını içeren her türlü web ve tanıtım metinlerini çevirisinde ana dili hedef dil olan çevirmenlerle çalışmaktadır. Deneyimli proje koordinatörleri, ana dili hedef dil olan çevirmenler ve editörlerimizle web sitelerinizi istediğiniz dile yetkinlikle çeviriyoruz.

       
Web sitelerinin çevirisinde ana dili hedef dil olan çevirmenler ilgili web sitesinin uzmanlık alanına göre belirlenerek, yalnız çevirinin değil kullanılacak terminolojinin de doğru seçimi sağlanmaktadır.

Web sayfalarınız yayına hazır!

       Web sayfalarının çevirisinin yanı sıra istediğiniz formatlara (java, php, jsp, flash vb.) çevirerek yayına hazırlıyor, çalışmasını garanti ediyoruz.

<<<Başa Dön
Onaylı Çeviriler


       
Belgelerinizi bir resmi kuruma vermek üzere çevirisini yaptırıyorsanız onaylı çeviriye ihtiyacınız olabilir.

       
Onaylar arasında yeminli tercüman kaşeli, noter tasdikli, apostil tasdikli ve konsolosluk tasdikli çeviriler bulunmaktadır. Yaptığımız çevirilerin sayılan onay işlemlerini müşterilerimize ayrı bir hizmet olarak sunmaktayız.

       Yukarıdaki alanların yanı sıra her türlü Her türlü broşür, kullanım kılavuzları, kataloglar, raporlar, eğitim, tanıtım kitapçıkları gibi…


<<Başa Dön