Taahhüdümüz

 
ÇEVİRİ HİZMET KALİTESİ

       Hizmet Veren kaynak metni (çeviri için gönderilen metin), hedef metne (istenen dile çevrilen metin) herhangi bir anlam farklılığına meydan vermeyecek şekilde doğru ve akıcı bir şekilde tercüme edeceğini, yine yapılan çeviri içinde herhangi bir fiziksel hata veya eksiklik bulunmayacağını, kaynak metindeki formatının hedef dilde de korunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


YÖNETİMİN TAAHHÜDÜ

       DİLTA DİL HİZMETLERİ LTD. ŞTİ yönetimi müşteri istek ve beklentilerine uyumun ana hedeflerinden biri olduğunu aşağıdaki faaliyetleriyle yerine getirmektedir:

  • Üst yönetim kaliteye olan bağlılığını oluşturduğu kalite politikası aracılığı ile tüm çalışanlarıyla paylaşır. Şirket içinde çalışanlarla yeni katılanlara sürekli düzenlenen eğitimlerle kalitede varmak ve korumak istediğimiz kalite düzeyi sürekli vurgulanmakta ve personelin sürekli kendini geliştirmesinin önemi üzerinde durulmaktadır. Yine yapılan eğitim ve toplantılarda şirketin vizyonu, misyonu ve stratejileri bizzat yöneticiler tarafından çalışanlara aktarılmaktadır.

  • Kalite hedefleri yönetimin gözden geçirme toplantılarında belirlenerek sonuçları gözden geçirilir.

  • Üst yönetim Kalite Yönetim Sisteminin yaşatılması için gerekli insan ve teknoloji kaynağını ayırmıştır. Bu amaçla yıllık olarak yapılan iş programı ve kaynak planı üst yönetim tarafından izlenir.

  • Üst yönetim Kalite Yönetim Sistemi kapsamındaki tüm uygulamaları, Yönetimin Gözden geçirilmesi toplantılarında değerlendirir ve gerekli faaliyetleri başlatır.