Çeviri Teknolojileri

 
Dilta Dil Hizmetleri Ltd. Şti.nde Kullandığımız Çeviri Teknolojileri

       Son teknoloji Bilgisayar Destekli Çeviri Araçları (Computer Assisted Translation Tools/CAT) sayesinde müşterilerimizin daha önce yaptırdıkları çeviriler veri tabanında cümle(cik) bazında saklanır. Veri tabanı daha önce yapılan çevirilerde kaynak metindeki (orijinal metindeki) terimlerle birlikte hedef metinde (çevrilen dilde) kullanılan terimleri de saklar. Daha sonra aynı müşteri tarafından gönderilen çevirilerde aynı veri tabanı kullanılarak çevirilerde terminoloji, anlam ve biçimsel açıdan tutarlılık sağlanır. Veri tabanları doğrudan çevirmenler tarafından oluşturulur ve editörlerimiz tarafından herhangi bir hataya karşı kontrol edilir.
    
       Biten çeviri tercihen müşteri tarafından kontrol edilir ve kendi kullandıkları terimler düzeltilerek bize bildirilir. Bildirilen terimlerin çeviri belleğimizde düzeltilmesi sayesinde daha sonra bu tür terim hatalarının tekrarlanmaması sağlanır.
 
        Ancak Bilgisayar Destekli Çeviri Araçlarının makine çevirisiyle karıştırılmaması gerekir. Makine çevirisinde çeviri doğrudan yazılımcılar tarafından yazılan bir ara yüz vasıtasıyla herhangi bir çevirmen müdahalesi olmadan doğrudan bilgisayar programı tarafından çevrilir. Bilgisayar Destekli Çeviri Araçlarında ise daha önce çevirmen tarafından yapılan ve editör tarafından kontrol edilen çeviriler ile yapılacak olan çeviri arasında benzerlik ortaya çıktığı takdirde önceki çeviri(sözcük/cümle/ paragraf bazında) bellekten çağrılarak tekrar kullanılır.

        Diğer bir husus ise her belgenin çevirisinde Bilgisayar Destekli Çeviri Araçları kullanılamayabilir. Bu teknolojiden yararlanabilmek için çevrilecek belge veya daha sonra çevirisi istenecek belgelerin birbirine benzer olması, www.louboutinschweiz.com bilgisayar ortamına aktarılabilir olması vb. gerekir.

Bilgisayar Destekli Çeviri Araçlarının İş Süreçlerimize Adaptasyonu

       Bu teknolojiden yararlanmak isteyen müşterilerimiz için ideal yöntemimiz daha önce yapılan çevirilerinin bilgisayar ortamında, yoksa basılı belge halinde tarafımıza verilmesi ile başlar. Uzman ekiplerimiz söz konusu metinleri bilgisayar ortamına taşıyarak veri tabanına aktarır. Yine söz konusu metinlerde terimler açısından herhangi bir değişiklik yapılması yönündeki talepler gerçekleştirilir. Müşterilerimizin elinde herhangi bir yazılı belge yoksa bu işlem yeni yapılan çevirilerle başlar.

   
Müşterilerimizin katkılarıyla elimizdeki veri tabanının sürekli gelişimi sağlanmış olur. Not: Tüm bu işlemler için müşteri mutabakatı gereklidir.

Bilgisayar Destekli Çeviri Araçlarının Müşterilere Yararları

       Müşteri adına yapılan her çeviri veri tabanının büyümesine katkıda bulunarak müşterilere aşağıdaki faydaları sağlar:
  • Çeviri süresinin gittikçe kısalarak daha hızlı çeviri yapılmasını sağlar;
  • Veri tabanı genişledikçe müşteri açısından maliyet düşerek daha fazla tasarruf sağlanır;
  • Terminoloji ve anlatımsal açıdan süreklilik ve metinlerarası tutarlılık sağlanır;