Çeviri Süreci

 

       Dilta Dil Hizmetleri Ltd. Şti. 1988 yılından beri çeviri sektöründe oluşturduğu bilgi birikimiyle tam müşteri memnuniyetini uygulamak üzere oluşturduğu kalite güvence sistemini uygulamaktadır. Şirketimiz, sektörümüze has uygulamalara uyarlayarak hazırladığı Dilta Kalite El Kitabı ile 2008 yılında ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Belgesi almaya hak kazanmıştır. Kalite Yönetim Prosedürlerimizde uyguladığımız çeviri süreçleri prosedürleri Avrupa Çeviri Hizmetleri Standardı EN 15038 prosedürlerine uygundur.
       Şirketimizde uygulanan çok katmanlı çeviri sürecinin ana hatları aşağıda belirtilmektedir:
       Dilta Dil Hizmetleri Ltd. Şti.’nde hizmet süreci müşteri ile mutabakat ile başlar. Terminoloji, süre, çevirinin hedef kitlesi, fiyat konularında mutabakata varıldıktan sonra çevirinizi Dilta’da takip etmek üzere bir proje koordinatörü atanır. Uzun sürecek yüksek hacimli projelerde projenin Dilta’daki tüm süreçlerinden ve ilgili proje sahibiyle iletişimden sorumlu tek bir özel proje koordinatörü görevlendirir. Proje koordinatörü, çevirinin yapılması, ön redaksiyon ve redaksiyondan geçirilmesi gibi tanımlanmış kalite güvence prosedürlerinin uygulanmasından işin istenen formatta ve şekilde müşteriye teslimine kadar tüm süreçlerden sorumludur. Müşteriye teslim edilen çeviriler müşterilerimiz için ayırdığımız arşivlerde saklanır. Bu şekilde etkin çeviri sürecimiz sayesinde ortaya çıkabilecek her türlü olası sorun önceden önlenir.

human hair wigs
        Müşterilerimizin çok katmanlı çeviri sürecinden azami şekilde yararlanması için sürecimize etkin olarak katılımını bekliyoruz. Bu katılımlar arasında çeviri öncesinde terminolojinin belirlenmesi, çeviri sonrasında ise terminoloji ve benzeri her türlü konularda geri bildirimler gelmektedir.
     Müşterilerin interaktif geri bildirimi tam müşteri memnuniyetinin önemli özelliklerinden biridir. Her türlü geri bildirim sürekli gelişim ve yenilik peşinde koşan şirketimizin bir sonraki hizmetinde kendini geliştirmesine katkıda bulunacaktır. Tüm çeviri projelerimizde, müşteri onayladığı takdirde, müşteriye özgü terminoloji veritabanında saklanarak uzun vadede aynı müşterinin diğer işlerinde terminoloji tutarlılığı, maliyetten tasarruf vb. açılardan tam müşteri memnuniyetinin sağlanması için kullanılır.